ZOSTAŃ SĘDZIĄ !!!

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2023 roku organizuje

Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

 

Celem kursu jest zapoznanie Kandydatów z Przepisami Gry w Piłkę Nożną, a także przybliżenie odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego na zawodach. Zajęcia Kursu będą miały formę seminaryjną, prowadzić je będą doświadczeni sędziowie i obserwatorzy z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych. Kurs zakończy się egzaminem z wiedzy teoretycznej i sprawności fizycznej, osoby które pozytywnie ukończą szkolenie otrzymają uprawnienia sędziego próbnego, co upoważnia do prowadzenia zawodów piłkarskich.

 

Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na sędziego piłki nożnej”:

1. Wiek kandydata ukończone16 lat (mile widziane kobiety) – zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia) – w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia, ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią próbnym może zostać osoba pełnoletnia (po ukończeniu18 lat).

2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom wykształcenia. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą itp.).

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.

4. Złożona osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego – wzór ankiety dostępny na stronie internetowej: KOLEGIUM SĘDZIÓW – PODOKRĘG SOSNOWIEC.

5.Wszelkie informacje dotyczące „Kursu…”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki 13 i 20 stycznia 2023 roku w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12, 41-200 Sosnowiec.

6.  Zapisy w formie elektronicznej prosimy kierować na adres mail : sedzia.sosnowiec@gmail.com z zastrzeżeniem, iż wszelkie wymagane dokumenty należy dostarczyć na pierwsze spotkanie.

7. ROZPOCZĘCIE KURSU W DNIU 3 LUTEGO, O GODZINIE 17.00, W SIEDZIBIE PODOKRĘGU SOSNOWIEC.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

 

źródło: własne, Rafał Sacha, KS Sosnowiec

foto: lokalnapilka.pl

 

TANIEJ U NASZYCH PARTNERÓW !!!

 

ODWIEDŹ NASZE PUNKTY I NA HASŁO “LOKALNA PIŁKA” OTRZYMASZ RABAT NA RÓŻNE USŁUGI i ZAKUPY:

  • MOTOGUM (usługi min. wulkanizacyjne, wymiana tarcz, klocków, filtrów) – DG Łosień
  • SABUDA (myjnia samochodowa, klimatyzacja, wymiana szyb i inne) – Sławków
  • OKAZJONALNE.EU (piękne i prakyczne wyroby z drewna) – Zakupy On-line (Mysłowice)

 

RABAT UZGADNIANY NA MIEJSCU lub TELEFONICZNIE Z WŁAŚCICIELEM !!!

 

Sengam Sportslaskisport.tv